Intressant

Quis custodiet ipsos custodes?

Marcin har återigen hittat tecken som starkt antyder att antipiraterna sysslar med olagligheter:
"Problemet är det kommit till min kännedom att det här är en stängd och helt privat FTP-server. Bokförlagens piratjägare har inte haft legitim tillgång till den här servern, eftersom ingen utomstående kan komma åt den. Hur har informationen och datan då samlats in?"
Poliser följer iallafall oftast lagen. Var det det här vi ville ha IPRED till?
"Welcome to Sweden. Former home to legal security."


Note: Citatet på latin ovan: "Vem vaktar väktarna?"

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper