Vart vill han?

"Bloggmobbning

Mildners argumentation är typisk för bloggmobben, och hör hemma där ute, replikerar Jan Guiliou.

I den så kladdade bloggosfären föreslås då och då att mina böcker ska brännas på bål som straff för att jag är emot nätstölder. Det kan vara dessa för bloggmobben typiska fenomen som Anders Mildner (Expressen 3/4) syftar på, när han fäller en krokodiltår över hur ”modigt” vissa författare ändå uppträder när de låter sina förlag försöka sätta fast några av de värsta tjuvligorna."

Så inleder Jan Guillou en av hans nya krönikor. Vad vill han vinna på det? Tycker han det är kul att vara allmänt ohyfsad? Jag vill avsluta mitt inlägg med samma ord som Guillou avslutar sin krönika:
"Det förvånar mig att man släpper in sådant i riktiga medier."

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper