Jävligt jävigt med mera

Rättegången blir mer och mer fucked up. Kanske var det bra att allt det här redan hände på tingsrättsnivå. Som Sunde säger bör man bli rättvisare bedömd ju högre upp i rättssystemet. Vi har i den här instansen redan fått utstå en mutad polis, en åklagare som inte använder sig av svenska rättssystemet, och som till och med insinuerar att han gör rättegången politisk, en åklagare som hävdar att lagen inte är en juridisk fråga (Börja kolla andra minuter för Wadstedts intervju). Och låt mig inte börja på Roswalls inkompetens.

Nu har det dessutom kommit fram att domaren är jävig (Kan läsas hos SR, SVT, SvD, Rick Falkvinge, Mårtensson, Jan Lindgren, Opassande-Emma). Jag hoppas verkligen att svenska rättsystemet är mindre korrupt i Högsta Domstolen.

Dessutom visar ännu mer forskning att pirater köper mer. Konstigt? Inte konstigare att kulturintresserade köper kultur än att politiskt aktiva röstar. Intresset ligger där det ligger.

EDIT: Mer uppmärksamhet finns hos Badlands Hyena, Scaber Nestor, Mårtensson2, Henrik Alexandersson1, Henrik Alexandersson2, och fyra olika franska tidningar. Och om till och med Torbjörn Carlbom, piratmotståndaren i klass med Dick Harrysson finner felet måste det vara allvarligt. "Fildelarna kanske har rätt" är den sista rubrik jag hade förväntat mig på hans blogg.

EDIT2: Oscar Swartz skriver en artikel om Norströms tidigare politisk-juridiska historia, Rick Falkvinge beskriver motsatsfallet.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper