Teodiceproblemet

Filosofiska inlägg har blivit lite för ovanliga här. Särskilt nu i rättegångstider har bloggen blivit lite för nischad. Här kommer därför en kort förklaring på varför jag anser att teodiceproblemet inte existerar:

"Om Gud finns, och han är god, varför finns då ondska?"
Frågeställningen förutsätter ett av följande:
* att det finns en naturalistisk moral [Naturalistisk moral: Det finns sådant som bestämt som gott och ont av naturen, det förändras inte]
* att Gud själv har en subjektiv moral [Subjektiv moral: Det är upp till var och en att bestämma vad de tycker är gott och ont. Alternativt majoriteten sätter reglerna], och att den stämmer med ens (allas) egna subjektiva moral.

Första villkoret tänker jag inte ens ta upp, eftersom jag är strikt subjektivist.
Det andra villkoret blir intressant om man utvecklar den. Vem av oss håller Gud med? Ska han verkligen välja sida? Ska han hålla med Adolf Hitler, Josef Fritzl, Mahatma Gandhi eller Fredrik Reinfeldt? Vem har tolkningsföreträdet när det kommer till att bedöma sådant? Frågan blir ännu intressantare när man börjar fråga sig vem av Henrik Pontén eller piraterna på TPB Gud håller på. Stödjer han George W. Bush i hans fängslande och torterande av fångar på Guantanamo eller Osama bin Laden och hans storskaliga terrorism? Har han samma syn på moral som de som ställer frågan har han uppenbarligen misslyckats.

Ett annat argument mot teodiceproblemets existens är att man omöjligt kan veta huruvida Gud är konsekvensetiker[konsekvensetik: Om allt löser sig till slut är det gott] eller regeletiker[regeletik: Oavsett hur det går är vissa saker fel och vissa rätt]. Eftersom han är omnisient [allvetande] antas det vara irrelevant huruvida han är sinnelagsetiker[Sinnelagsetik: Om du menade att göra gott är din handling god] eller inte. Om mna antar att han är konsekvensetiker kan vi aldrig veta om han är god eller inte. Tänk om förintelsen faktiskt leder till någonting bättre, det kan vi inte veta. Om han är regeletiker måste vi fortfarande veta hans regler för att veta huruvida han är god eller inte. Gillar Gud bloggande, vem vet?

Därför anser jag att teodiceproblemet inte finns. Det är påhittat som ett försök att politisera och/eller misskreditera Gud.

9 kommentarer:

Gustav sa...

Eller så finns inte Gud så har du löst alla problem.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

"Om Gud finns" är första delen i problemet. Du försöker besvara en fråga som inte ställts Gustav.

Gustav sa...

Om köttbajshajen finns, och den är blå, varför är den svartvit?

Den finns inte, problemet existerar inte och svaret är irrelevant.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

För det första är det en kontradiktion, om du går på de allmäna definitionerna av blått och svartvitt.

För det andra är det en irrelevant fråga, då ingen bryr sig. Teodiceproblemet är viktigt för många.

dp sa...

Om du kan ge något rationellt bevis eller argument för att en högre makt eller skapare skulle existera, samt att om en högre makt skulle existera varför har då mänskligheten en moralisk skyldighet att avguda denna?

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Jag påstår mig inte ha något bevis i vetenskaplig mening för att en högre makt existerar. Det är där jag skiljer på tro och vetenskap. Vetenskap går att bevisa, och därför är själva definitionen av tro att man aldrig kan bevisa det. Hade man inte kunnat bevisa existensen av älgar hade det gått under begreppet tro också.

Jag tycker inte vi har en moralisk skyldighet att avguda denna. För det första eftersom jag är subjektivist, och därför inte anser att det finns absoluta moraliska skyldigheter.

mathei sa...

Nu är du väl ändå ute och cyklar uppe vid Korpilombolo, 'Absoluta moraliska skyldigheter'. Existerar verkligen sådana ting, dessutom allmängiltiga?
Exempel plz?

Phlogios sa...

Han sa ju precis att det INTE finns absoluta moraliska skyldigheter. Eller att han inte tror på dem iallafall.

Men det finns de som tror på moraliska skyldigheter. Många tror t.ex. att det är en absolut moralisk skyldighet att döda abortläkare.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Precis. En vanligare "Absolut moralisk skyldighet" folk får för sig är det här med att det är en skyldighet att inte mörda, som är av naturen given. Och att Gustav tar upp exempel på folk som ser det som en skyldighet att mörda stödjer på mitt exempel att moral är helt subjektivt. Annars hade väl alla sett det som en skyldighet att inte mördxa, och inte bara majoriteten?

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper