Tydligen är Barack Obama, enligt definitioner av bl. a. Jan Guillou, tjuv! Vad kallar vi annars de som bryter mot upphovsrätten? Barack Obama måste ha begått stöld och inte upphovsrättsbrott! Rätt måste vara rätt, särskilt i juridiken och politiken. Eller hur antipirater?
- Från Scaber Nestor

Pär Ström på GenusNytt sammanfattar ännu en artikel skriven i blind ilska bra med orden:
"Hon hävdar att män i allmänhet hatar kvinnor och att man ofta generaliserar när kvinnor ska beskrivas."
Vem generaliseras?

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper