Christian Engström nämner det politiska bakom domen i sitt tal:
"Killarna bakom The Pirate Bay blev dömda till ett års fängelse och 30 miljoner i skadestånd för att de hade lagt ut 33 stycken länkar. Domen handlar bara om de 33 länkar, de 33 torrentfiler, som var med i åtalet. Det blir i runda slängar en miljon per länk, och ett års fängelse om man har lagt ut 30 stycken. Det här är fullständigt, fullständigt absurt.

Kommer det bli så att alla som länkar till någonting upphovsrättsskyddat får betala en miljon vardera? Nej, naturligtvis inte. Rättsväsendet skulle inte ha möjlighet att lagföra alla på det viset. Istället blir det tydligen så att de som har en lite för kaxig attityd, de får inte länka, medan alla andra får."

Och Badlands Hyena tar upp de roliga idéer folk har om våra medlemmar och vår rekrytering i "Piratpartiets Låtsatskamrater". Inser inte folk själva hur absurda idéerna är? Skulle verkligen någon idiot sitta och fakeregga upp till 932 medlemmar per timme.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper