Omtvistad ockupation

"Israel ockuperar deras land" är ett argument som brukar användas när man argumenterar mot staten Israel. Enligt Haagkonventionen är första kriteriet för en ockupation att "en stat militärt besätter annan stats territorium, eller ett herrelöst territorium". Har Israel gjort det? Måste inte den 'andra staten' finnas för att kunna bli ockuperad?

Staten Palestina?
Har det någonsin funnits en "staten Palestina" innan det moderna Israel? Om man dessutom ställer kravet att staten ska vara muslimsk blir det lättare att besvara frågan. Då kan man iallafall förutsätta att staten inte kan ha bildats före 600-talet. Religionen är ju grundad av Muhammed, som levde i sekelskiftet mellan 500- och 600-talet.
Dock har Israel funnits. Här är t.ex. en karta från cirka år 890 f.kr.
Området blev dock, inklusive Israel, ockuperat av imperialistiska makter som avlöste varandra. Bland annat greker och romare. Det är intressant att området, när det var ockuperat av östrom, periodvis hade kristendom som officiell religion. Men hur såg området ut under och efter islams bildning?
Området styrdes av muslimer mellan 638 till 1099 e.kr. Muslimerna var, precis som de kristna senare var, ett mycket imperialistiskt folk. Kartan nedan er en sämre demonstration av islams utbredning de första seklen.Palestina blev senare ockuperat av både kristna (1099 - 1270) och mamluker (1270 - 1516). Därifrån fram till 1917 var området ockuperat av det Ottomanska riket, med ett avbrott på tio år av egyptiskt styre. Palestina var inget mer än en benämning på en del av ottomanska riket, som var ganska stort (se karta nedan).Efter första världskriget, i vilket ottomanska riket hade ställt sig på förlorarnas sida, delades det ottomanska riket upp. Området kring Palestina blev "The British mandate Palestina". Cirka 80 % av mandatområdet blev självständigt, numera landet Jordanien. Resten delades upp efter en omröstning i FN mellan muslimer och judar.
Kartan till höger är hur FN delade upp området mellan Israel och Palestina. Kartan under visar mandatområder.

Så frågan är: Har Palestina varit en stat innan Israel? Det verkar inte så. Området har sedan islams begynnelse varit ockuperat av andra stater.

Bör Israel "lämna tillbaka" landet till muslimer eftersom muslimska makter faktiskt har styrt i landet? Har inte romare också gjort det? och greker? och till och med kristna? Mitt svar skulle vara att den gången då området varit relativt självbestämmande senast var när judarna bodde där.


Det bor ju ganska många muslimer i regionen. Men är det verkligen en anledning till att muslimerna ska få sitt eget territorium? Olika folkgrupper finns i många länder. Ska Sverige släppa samerna? Eller södra Sverige till danskarna? Och det finns redan många konflikter av det här slaget (Baskien, Kurdistan, Tjetjenien).

Vart jag vill komma
Jag förespråkar inte ett enstatssystem. Jag är inte emot Palestina som stat. Vad jag är emot är påståendet om att Palestina är ockuperat. Jag är emot denna oetiska syn att det viktigaste är att de får vad historien säger att de förtjänar. Det viktigaste i nuläget är att man minskar morden. Att kriget slutar.

Min huvudkälla är wikipedia. Jag håller nämligen fortfarande på att läsa in mig på ämnet. Men de sidor jag använt på wikipedia har inte varit omtvistade, och de stämmer överrens med den information jag tagit del av genom böcker och lärare.

5 kommentarer:

kd35a sa...

Riktigt nice inlägg! Dock: det som dom oftast syftar på tror jag är att efter att Palestina skapades så har Israel knaprat in på Gaza:s (m.fl.) gränser.

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/12/Is-wb-gs-gh_v3.png
http://domino.un.org/maps/m0103_1b.gif

Jämför dessa två bilder. Gaza har förlorat sin sydliga svans, Acre har "flyttats" mot Golan, Västbanken har krympt norrifrån och väster om Jerusalem. (I stora drag). Det är detta som dom flesta syftar på tror jag, speciellt eftersom Hamas primära/kortsiktiga mål (har tappat källan för tillfället, ska försöka hitta den igen) är att återfå de landsgränser som var 1967.

Sedan är min tolkning av Hamas långsiktiga mål är att ta över hela Palestina+Israel m.fl. Läs http://lionheartuk.blogspot.com/2009/01/defence-of-promise-land.html så förstår du (lite extremt nationalistisk brittisk bloggare).

Dock försvarar detta ingendera sidas övervåld som drabbar den civila befolkningen så hårt!

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Kartan hittar jag inte, har du någon annan du kan länka till?

Hamas mål känner jag till, och jag kan verkligen inte förstå dem. Har jag förstått det rätt handlar deras mål inte bara om "frihet" utan om antisemitism. De har möjligheten att leva i Israel, men de vill inte leva med judar.

kd35a sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
kd35a sa...

http://sv.wikipedia.org/wiki/Israel

Bredvid rubriken Demografi.

Dock var den kartan bättre, så det där med att Acre förflyttats var fel, det har försvunnit...

Och nej, Hamas är inte kloka någonstans, dock är det viktigt att förstå (om du förstår vad jag menar) deras argument så att man pratar om samma sak i en diskussion, till den grad det nu är möjligt...

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Jo, de territorierna finns ju också. Och det är sant att Israel ockuperat dem. Dock har jag för mig att de territorierna vunnits i krig mot Egypten (ta mig inte seriöst än, inte läst det på länge). Vad jag egentligen vill komma åt är att arabmuslimerna inte har mer "rätt" att bo där än arabjudarna.
Men du har helt rätt.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper