Uppdateringar

Bloggen Bent försvarar kapitalismen på ett fint sätt, till exempel:
"Indien med en per capitainkomst på $654 USD och en medellivslängd på 42 år, eller Kina med en per capitainkomst på $492 USD och med en medellivslängd på under 32 år, i 1960 kanske motsätter sig den svenska vänsterns rödvinsgrunnande om den goda gamla tiden med socialismens förlösande kraft starka i samhället. Idag är per capitainkomsten $2452 i Indien och $4959 i Kina, och medellivslängden är 65 år respektive 73 år.

Och allt det är tack vare liberaliserade marknader, och kapitalism. Faktum är att i t.ex. Kina så växer medelklassen med 1% per år, och det börjar få politiska konsekvenser när denna grupp blir så mäktig att den kan börja ställa krav på myndigheterna och staten."

En skrämmande video om tvångssterilisering hittas hos Henrik Alexandersson idag.
"Och så har vi frågan: Om staten tar sig rätt att börja med (tillfälliga) tvångssteriliseringar – kommer den då att nöja sig med familjer där ett barn redan har blivit tvångsomhändertaget? Hur lång tid skulle det ta innan verksamheten utökas i "förebyggande" syfte? Skall folk som dricker mer än vad staten anser vara lämpligt få lov att skaffa barn? Är det bra att medlemmar i religiösa sekter får skaffa barn? Nynazister? Anarkister? Kriminella? Drogliberaler? Överviktiga? Flyktingar? Listan kan göras hur lång som helst."
Här är videon:

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper