"Problemet stavas Hamas"

Magnus Andersson, CUF-ledaren jag har fått större och större respekt för, har skrivit läsvärt om Israel-Palestinakonfliken. Han är inne på ungefär samma spår som jag. Han är varken anti-Israel eller anti-Palestina, men anti-hamas. Han börjar med att kritisera kritiken mot Israels våld:
"Att ständigt utsättas för angrepp är självklart något som inte befolkningen accepterar. Kraven på att staten ska kunna erbjuda beskydd är fullt naturliga och bör rimligen inte ifrågasättas. Femton sekunder är vad israelerna har på sig innan de måste vara i skyddsrummen när man utsätts för angrepp, det skulle vi inte acceptera. Från vissa debattörer hävdas att proportionalitet ska gälla, men vad skulle dessa säga om Israel skickade tillbaka raketer och självmordsbombare som inte palestinierna kunde skydda sig mot? Proportionalitet är ett oanvändbart begrepp när ena parten begår terrorhandlingar."
Han går över till att kritisera Hamas idé, en idé som jag haft svårt att förstå länge:
"Därför är det mycket märkligt att vänstersidan i svensk politik nu sprungit ut till försvar av Hamas som har som grundidé att utplåna staten Israel. Det är en skrämmande brist på förståelse för vad som behövs för fredsprocessen."
Den bästa meningen kommer i slutet. Det är detta som är kärnan i min åsikt i konflikten. Den tolkas ofta som anti-palestinsk enligt deras "med oss eller mot oss"-logik. Men här formuleras den på ett sätt som inte kan tolkas antipalestinskt:
"En trovärdig och långsiktig fred kan bara komma den dagen palestinierna leds av en organisation som älskar sitt folk mer än de hatar Israel."

2 kommentarer:

kd35a sa...

Den sista meningen diggade jag osså! Right on spot :)

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Yes, yes it was!
Jag tror det är så, att konflikten till stor del beror på organisationer som Hamas.

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper