Slutlig rättelse

Jag väntar egentligen på ett samtal från Pizzeria Lazios ägare. Men eftersom Rick Falkvinge efter STIMs dementi letat reda på sanningen kan jag redan nu garantera er att det inte var STIM som stämt Pizzeria Lazio, utan SAMI. Del av Ricks inlägg:
"Då jag kontaktade ägaren igen och frågade om de här uppgifterna, så korrigerade han den tidigare uppgiften och sade att det var Sami, inte Stim, som hade behandlat dem illa. Sami är en systerorganisation till Stim med ungefär liknande mål, medel och metoder. Sami är en organisation som 2005 samlade in 283 miljoner kronor på det sättet, betalade ut 137 miljoner till artisterna, och ändå lyckades gå med nästan tre miljoner i förlust."
Henrik Alexandersson har också korrigerat sig själv. Här är dessutom källdokumentet.
En ursäkt till STIM för att även jag publicerat de felaktiga uppgifterna. Men felet SAMI gjort bör inte glömmas bort. Och nu när rättad information är i cirkulation hoppas jag frågan lyfts igen. Och jag hoppas verkligen fallet läggs ner, då Lazio faktiskt inte är skyldiga.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper