Läs inte detta om du är minderårig

Man vill ju inte åka dit för sexualbrott mot minderårig. Man vill ju inte sexutsätta någon. Visst skriver jag inte om sex (vilket faktiskt många gör), men snart behöver man inte ens det. Våra smarta riksdagsledamoter har kommit med en motion om att kriminalisera kontakter med barn som har "sexuellt syfte". Hur bevisar man i domstol att man inte haft ett "sexuellt syfte"? när man inte ens diskuterat sex? De skriver t.ex. såhär:
"Som lagen är utformad idag är det inte olagligt att ta kontakt med barn så länge kommunikationen är frivillig och om inslag av sexuell natur saknas. Innebörden av detta blir att det är fullt lagligt för personer att planera en situation där man har som syfte att begå sexualbrott mot barn enligt 6 kap. brottsbalken så länge man gör det på rätt sätt. Det blir alltså en straffri förberedelse för att begå sexualbrott mot barn."
Är det fel? Är det fel att "det inte olagligt att ta kontakt med barn så länge kommunikationen är frivillig och om inslag av sexuell natur saknas"? Ska det vara straffbart att "planera en situation där man har som syfte att begå sexualbrott mot barn"? Jag är en av dem som anser att det är ens handlingar och inte ens tankegångar som bör bestraffas. Jag är också en av dem som anser att vanlig kommunikation bör vara lagligt.

Vad baseras motionen på? De berättar aldrig vilken källa de använder, men inte helt oväntat ser statistiken ut ungefär som den statistik jag berättade om häromdagen.

However, deras förslag lyder:
"Vi anser att det ska vara olagligt att ta kontakt med barn på detta sätt om det i grunden föreligger ett uppsåt att senare begå sexualbrott enligt 6 kap. brottsbalken. För att få stopp på den så kallade groomningen vill vi att det införs en ny bestämmelse i 6 kap. brottsbalken som ger straffansvar för liknande kontakter med barn, oavsett från vilket håll som kontakten uppbringats."
Det är därför jag inte vill att ni som är under femton läser det här. Om det här hamnar i rättegång kan jag inte bevisa att jag inte haft "uppsåt att senare begå sexualbrott". Hur kan jag bevisa vad jag inte tänkte?

Motionen finns här.

2 kommentarer:

kd35a sa...

Att bestraffa tänk är ju ett hederligt gammalt sätt att kontrollera folk, kolla på Storebrors "krimtänk" t ex.

Föresten, hur gör en dagisfröken? En låg-/mellanstadielärare? Barnläkare (som till och med rör barn!)? Killen på McDonalds? etc etc...

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Det är väl chill för dom...Så länge som dom inte snackar på internet. Supportlinjer har det värre...

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper