Första uttalande i Israel-Palestinakonflikten

För att förklara min åsikt tidigt: Jag kritiserar Hamas och deras principer. Inte palestinier generellt.

Efter en lång diskussion med ett flertal israelkritiker som hittils hänvisat till ett facebookalbum med döda palestinier och en sida med en lista på dödsfall. Har inte haft lust att kolla statistiken då jag inte bryr mig så mycket. Kan man ens hitta oberoende statistik man kan lita på om denna konflikt?

Vad jag eftersträvar är i första hand en lösning där man permanent kan lägga ner vapen från båda sidor. Detta kommer troligen inte uppnås, men det är min vision. För att detta någonsin ska hända måste Hamas sluta verka eller byta strategi. Sättet de opererar nu är inte acceptabelt. Det är särskilt mediastrategin jag syftar på.

Men vad som också måste ändras är allmänhetens uppfattning av konflikten. Det är för det första ingen kalla kriget-konflikt. Vad som händer löses inte så simpelt som att man tar ställning som blå eller röd. Åsikten att Palestina borde roffa åt sig hela kakan är helt enkelt inte ok bara för att man är röd. Inte heller motsatsen.

Folk måste också förstå att politik inte bedrivs med bilder. De som håller med palestinierna på grund av alla hemska bilder på mördade palestinier och fnyser åt de fakta som faktiskt debatteras måste komma till insikt om hur man skaffar information.

Notera att jag fortfarande inte uttalat mig i huruvida makrområdet ska delas upp. Jag skulle personligen förespråka ett tvålandssystem. Men poängen i min kritik är riktad mot Hamas och hur de uppfattas i resten av världen.

Fredrick Federley på Newsmill: "Israel har rätt att försvara sig mot Hamas"

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper