Klimatshit

HAX stödjer kärnkraften:
"Vad jag inte begriper är att nästan alla miljö- och klimatprofeter samtidigt är emot den enda fungerande, storskaliga, koldioxidfria energikällan som är något att räkna med i Europa – kärnkraften."
Sådant motstånd behövs. Han fortsätter:
"Just nu skulle man önska att kärnkraftsindustrin inte låtit sig skrämmas av motståndarna och deras politiska vänner (som till exempel gav oss den svenska "tankeförbudslagen" som förbjöd forskning på området). Hade inte investeringarna dragits ner på grund av detta motstånd – då hade vi haft ännu bättre, effektivare och säkrare kärnkraft. Nu i dag, när vi börjar behöva den."
GG Henrik!

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper