Diverse

Badlands Hyena skriver svidande om Annie Johanssons val. "Inte minst skulle det vara lättare att betala i euro när vi köper in utrustning för övervakningssamhället."

Karl Sigfrid kommer med det vågade och vettiga förslaget att göra svenskt nät till en frizon från censur och anonymitetskränkningar. Han skriver om internets betydelse:
"När det stora flertalet fick tillgång till internet blev världen mer öppen och mer jämlik än den varit någonsin tidigare. Öppen i den meningen att vem som helst kunde ta del av stora delar av världens samlade kunskaper. Jämlik i den mening att vem som helst med en uppkoppling kunde nå ut med fakta och åsikter. Den öppenheten och jämlikheten håller nu på att monteras ned i stora delar av västvärlden genom censur, nya polisbefogenheter, och hårdare upphovsrättslagstiftning."
Hans idé är det vettigaste jag hört på länge. Han vill se till att svenska internetleverantörer får tillbaka sin tystnadsplikt, och han vill att internetanvändaren ska vara skyddad från intrång i dator och hem av kommersiella aktörer.

Barack Obamas fina gest bör hyllas. Sitt TV-framträdande i arabisk TV. Inte mycket, men ett steg på vägen.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper