Jante är en man - En sann historia

"Jag tycker mig se att det är huvudsakligen män - och då vanligtvis män som inte nått samma framgångar som kvinnorna - som krälar upp ur sina hålor och med fradga i mungipan och med behov av bettskena nattetid gräver i textarkiv på ett sätt och med ett intresse som jag inte kan erinra mig att någon ägnat åt de manliga storskrävlarna som från sina korrespondenttelefoner varit med om det ena mer osannolika än det andra."
skriver Hanne Kjöller i "Jante är en man" om kritiken mot Liza Marklund. Det är ju helt ok att skriva då Kjöller, precis som Marklund skildrar en sann historia. Att hon glömt små detaljer som att det var Monica Antonsson som fick henne på fall med sin bok "Mia - Sanningen om Gömda". Hon har nog också glömt den detaljen att till exempel Isobel Hadley-Kamptz har gått ut och kritiserat henne starkt. Kanske försvann också den lilla detaljen rörande Åsa Linderborgs kritik? Det kanske inte räknas, för enligt de sanna historierna är det männen som styr och förvränger.

Mannen och agenten Niclas Lövkvist räknas ju inte heller, han är inte viktig i det stora hela. Det viktiga är att läsarna får veta den sanna historien. Ändamålet helgar medlen? Även när medlen inte nödvändligtvis är korrekta?

Männens attack mot Marklund - En sann historia!

Männen bakom Marklunddrevet - - - - Marklund försöker dra nytta av att vara kvinna

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper