Pedonoja vs. demokrati

Lagen jag beskrev i inlägget här har gjort om, tack Gud för det. Den nya lagen säger istället att:
"Den som, i syfte att begå ett brott enligt 4, 5, 6, 8 eller 10 § mot ett barn under 15 år, träffar en överenskommelse med barnet om ett sammanträffande samt vidtar någon åtgärd som är ägnad att främja att ett sådant sammanträffande kommer till stånd. Straffet ska vara böter eller fängelse i högst ett år."
Det är bättre, det erkänner jag, men det är fortfarande inte rimligt. Behöver vi ett sådant här förslag? Badlands Hyena skriver i sitt inlägg "Sextonåriga snuskgubbar" om rättssäkerheten för en sextonåring som tar kontakt med en fjortonåring. Ska det vara förbjudet? För faktum är, att en sextonåring lätt kan fällas om lagen går igenom. Lagen är på det här fältet lika dåligt utformad som lagen om byxmyndighet, som inte den heller tar upp åldersskillnad och frivillighet. Fjortonåringar är ofta förmögna att göra sina egna val.

SvD har skrivit två artiklar om sidan snyggast.se, här är en av dem, där en man luras att tro att den reporter som kontaktar honom är en ung flicka. I mina ögon är det inte journalistik, utan förvanskning av urkund. I den andra artikeln hänvisas till många fall av förvanskning av urkund. Dessutom bevisar den inget behov av lagen, då de flesta bryter mot andra brott. till exempel försöker de köpa sex, det rör sig om sexuella trakasserier. Dessutom säger en av männen man varit kontakt med:
"Du förstår ju inte. Dessa människor är inte på riktigt, jag är inte heller på riktigt där. Det är ett spel."
Det är värt att fundera på. Det ÄR inte på riktigt. Man är anonym, man går in i en karaktär som inte behöver ha en koppling till verkligheten. Och hur patetiskt man än tycker att det är så är det inte farligt. Som jag skrev här går datorer och chattkanaler alltid att stänga av, när man vill. Det är ett löfte från min sida, motbevisa mig och jag lägger ner min kritik. För så länge som man alltid kan avbryta är det inte farligt.

Stör det kanske ECPAT och andra semipolitiker att det finns fjortonåringar som vill ha sex? Vad jag vet är sex inte nödvändigtvis något negativt, trots att pedofilnojare, radikalfeminister och t.o.m. seriösa riksdagsledamoter försöker övertyga oss om motsatsen.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper