Nyheter från HAX

Henrik Alexandersson skriver idag om egenintresset i integritetsfrågor. Han citerar Anderas Kleerup om de spontana drogtesterna i Grammisgalan. Citatet lyder:
"Det är rena rama 1984, storebrorsmentalitet."
Och Henrik Alexandersson påpekar att det är IFPI som styr galan. Och jag skulle inte bli förvånad om Kleerup som popartist själv stödjer IFPI. Organisationen som länge och hårt arbetat för ett försvagande av rättssäkerheten och integriteten i förmån för upphovsrätten. Händelse och citat kan ni hitta på till exempel Expressen och Aftonbladet.

Dessutom lägger Henrik Alexandersson upp en bild som bevisar Coops förmåga till humor:

2 kommentarer:

Anonym sa...

Kunskap är tråkigt, och fördummelse är hype! Förstå det, för din tv säger så.

Praeterea Censeo Spyken Esse Delendam sa...

Kan du förtydliga?

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper