Goda nyheter från opassande

På idg.se hittar man artikeln "Google vill avslöja internetleverantörer". Google har tydligen släppt en tjänst som kollar om din internetleverantör blockerar eller delvis blockerar din internetuppkoppling. Till exempel om din leverantör stryper din uppkoppling för att du fildelar.

Mårtensson jämför TPB med Aftonbladets tidiga historia och dess demokratiska betydelse.

Mycket tyska kan jag inte, men inledningsraderna
"Ich bin ein Pirat
Nun ist es ja offiziell: Ich bin Mitglied der Piratenpartei Deutschlands."

talar för sig själva. Det verkar som om borgmästaren i Hohenstein har övergivit sitt gamla parti och gått med i tyska piratenpartei. Inte dåligt! Läs blogginägget här.

Inga kommentarer:

Isak Gerson

Isak Gerson
Foto av Mathias Heinel

Om mig

Jag skriver egentligen på http://isakgerson.se/. Den här bloggen är tänkt som "överblivet".
Filosofi- och politikstuderande vid Lunds Universitet. Före detta student vid Katedralskolan Lund, Naturvetenskapliga programmet. Radikalliberalt kristen, fredshävdande, ekonomiskt högerorienterad, opragmatisk demokratihävdande, brinnande lobbyistisk, starkt immaterialrättskritisk, extremliberal pirat. 

Vilka rättigheter jag hävdar

Kopimi (från ”copy me”, kopiera mig). Å ena sidan ett imperativ, vars ursprung hänförts till dansande barns utrop. Å andra sidan beteckningen på en livshållning, animerad av lusten till att kopiera och kopieras.
Kopimi skiljer sig sålunda såväl från copyright, den moral som förfäktar att kopiering bör begränsas med rättsliga medel, som från copyleft, den rörelse som syftar till att med rättsliga medel utfärda formella tillstånd till kopiering. Kopimi som imperativ och livshållning skall heller inte blandas samman med en vurm för själva tekniken som gör storskalig kopiering möjlig.

Creepers och dylikt

MediaCreeper Creeper